top of page

Academie

In 2022 is de Galatea Foundation gestart met een Academy: de Galatea Academy in een AzC. 

Cursus Kunstgeschiedenis

Kunstenaars die deel hebben genomen aan de Galatea Tentoonstelling vertelden  dat ze bij de introductiecursussen /inburgering in Nederland een introductie in de Nederlandse kunstgeschiedenis hebben gemist. Dit hiaat willen wij voorlopig opvullen met onze Galatea Academy.

In 2022 en 2023 heeft Jaap Versteegh van de Galatea Foundation in het AzC te Utrecht de eerste cursussen kunstgeschiedenis gegevens (een blok van 4 middagen inclusief bezoek musea). Dit was een groot succes.

 

In 2024 zal in het AzC te Utrecht  weer de cursus kunstgeschiedenis gegeven worden. 

Bent u hierin geïnteresseerd dan kunt u ons bereiken via: info@galateafoundation.org

Kunst voorbij grenzen

bottom of page